współpraca międzynarodowa

W dniach 9 do 22.01.2012 w naszym klubie gościmy grupę stażystów z Francji z organizacji CEMEA Centre, którzy kształcą się w zawodzie animatora kultury. Stażyści w ramach swoich zajęć poznają kulturę i język polski oraz wizytują różnorodne krakowskie placówki zajmujące się edukacją, kulturą oraz opieką społeczną w Krakowie. Dziękujemy za współpracę przy organizacji stażu Dzielnicy VII, Stowarzyszeniu „U Siemachy”, Świetlicy socjo-terapeutycznej Gratka, Przedszkolu 121, Akademii Pięciolatka w Centrum Młodzieży, Fundacji Teatru Ludowego, Stowarzyszeniu Willa Decjusza oraz pracowni plastycznej Dworku Białoprądnickiego.