Sztuka Terapia Życie

plakat sztuka terapia zycieProjekt „SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w codziennym trudzie wychowawczym.
Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz certyfikowani terapeuci. Wartością dodaną będzie rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych oraz nauczą się redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną a także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby.

Zajęcia w naszym Klubie będą się odbywać w soboty w godzinach 10-12.
Lista uczestników ograniczona. Zapisy trwają.
Spotkania będą prowadzić wykwalifikowani SPECJALIŚCI.

Szczegółowy harmonogram spotkań:

ZAJĘCIA
17.09
DZIECI: Terapia przez sztukę – Baje, bajki i legendy podwawelskie
Prowadzenie: Elżbieta Jaros-Wasilewska
DOROŚLI: Rodzic terapeutą w Metodzie Krakowskiej. Cz I.
Prowadzenie: Ewa Zawisza
01.10
DZIECI: Terapia przez sztukę – Baje, bajki i legendy podwawelskie
Prowadzenie: Elżbieta Jaros-Wasilewska
DOROŚLI: Właściwe postawy wychowawcze i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
Prowadzenie: Monika Lipowska- Hajduk
15.10
DZIECI: Warsztaty Arteterapii „Mandala – mój kolorowy świat”
Prowadzenie: Patrycja Styrna
Rodzic terapeutą w Metodzie Krakowskiej. Cz II.
Prowadzenie: Ewa Zawisza
29.10
DZIECI: Warsztaty bębniarskie
Prowadzenie: Agata Stawska
DOROŚLI: Sesja regenerująco uwalniająca przy dźwiękach terapeutycznych mis
Prowadzenie: Monika Doroszkiewicz
12.11
DZIECI: Warsztaty Arteterapii
Prowadzenie: Patrycja Styrna
DOROŚLI: Taniec to relaks – Zumba
Prowadzenie – Anna Pospuła
26.11
DZIECI: Warsztaty Arteterapii
Prowadzenie: Patrycja Styrna
DOROŚLI: Ruch i oddech jako sposoby radzenia sobie z napięciem i stresem
Prowadzenie: Magdalena Krzysik

Zapraszamy!