STORYTIME, SONGS & RHYMES nowe zajęcia dla najmłodszych

Zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci od ok. 1 roku do 5 lat. Program skierowany jest do dzieci i opiekunów, którzy też będą się uczyć wraz z dzieckiem poprzez wspólną zabawę. W programie zajęć zabawy ruchowe, angielskie rymowanki i piosenki, zabawy umuzykalniające po angielsku. Dużo ruchu i zabaw doskonalących rozumienie słów, szeroki wachlarz gier zachęcających do mówienia i śpiewania.  Autorski program oparty na  kanadyjskim kanonie Mother Goose Club / Nursery Rhymes, zaadaptowanym na użytek naszych dzieci i ich opiekunów
zajęcia w środy 10:00-11:30 odpłatność miesięczna

Zajęcia mają na celu przygotowanie najmłodszych dzieci do nauki języka angielskiego w późniejszych latach. Spotkania te mają za zadanie zapoznanie z brzmieniem języka angielskiego oraz przyswojenie podstawowych pojęć w języku angielskim.

W programie wykorzystuje się piosenki, rymowanki, zajęcia plastyczne oraz zabawy ruchowe, które ułatwiają i umilają proces nauczania.

Istotną rolę w przebiegu zajęć odgrywają różnorodne pomoce dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach i rymowankach. Podczas zajęć prezentowane są również zabawy i aktywność ruchowa, które mają na celu mocne zaangażowanie uczestników i zapobieganie monotonii i znużeniu. Kształtowanie poczucia rytmu będzie sprzyjało nauce nowego języka w późniejszych latach. Ważną rolę odgrywać również będą interakcje z innymi dziećmi w podobnym wieku.

Zakres nauczanego podczas zajęć programu obejmuje następujące zagadnienia:

-powitanie, przedstawienie się

-alfabet oraz literowanie wyrazów

-nazywanie i wskazywanie poszczególnych części ciała

-wykonywanie czynności

-cyfry –oraz odliczanie

-nazywanie kolorów i kształtów

-rodzaje pożywienia

Każde zajęcia zawierać będą powtórkę poznanego wcześniej materiału oraz zapoznanie się z treścią i znaczeniem słów i pojęć w nowo poznawanych utworach. Tempo oraz intensywność pracy dostosowywana będzie do bieżących potrzeb i możliwości uczestników.