stART!

stART! to kolejny projekt koordynowany przez Klub Kultury Przegorzały w ramach programu ERASMUS +. Nasz nowy projekt to wizyta studyjna dla 30 uczestników z 6 krajów Europy, której celem jest zapoznanie naszych partnerów zza granicy z naszymi sposobami pracy z młodzieżą oraz młodymi artystami.

Najważniejszą ideą, która przyświeca chęci realizacji projektu stART! jest edukacja oraz rozwój umiejętności kadr pracujących z młodzieżą, w zakresie podnoszenia jakości działań na rzecz młodzieży, zwłaszcza na rzecz rozwoju w obszarze działalności artystycznej osób młodych. Realizując projekt, chcemy za pomocą różnych metod edukacji pozaformalnej pokazać uczestnikom wiedzę na temat działań, strategii i dobrych praktyk w zakresie zarówno edukowania jak i wspierania młodzieży, zwłaszcza tej rozwijającej swoje artystyczne pasje i talenty. W odniesieniu do wymiaru działalności artystycznej młodych ludzi w kontekście pracy, projekt ma także pośrednio pomagać młodzieży w wejściu na rynek pracy i wspierać ich drogę do zawodowo-artystycznego sukcesu. Realizowany projekt i działania w nim zawarte mają wymiar międzynarodowy co skutkować ma kilkoma efektami. Po pierwsze, udział partnerów z różnych krajów Europy doprowadzić ma do stworzenia międzynarodowej, potencjalnie trwałej sieci współpracy. Sieć ta ma służyć europejskiej młodzieży, wspierać młodych artystów, tworzyć platformę wymiany doświadczeń i narzędzi, które są niezbędne dla młodych twórców kultury i sztuki. Realizacja projektu ma także przyczynić się do zwiększenia poziomu mobilności młodych ludzi w Europie. Wierzymy, że dzięki wiedzy zdobytej w czasie projektu i jej zastosowaniu, młodzi ludzie będą mogli prowadzić swoją artystyczną działalność we wszystkich krajach Europy. Międzynarodowy wymiar projektu ma także wspierać i promować postawy tolerancji, zrozumienia różnorodności kulturowej i pokazywać, iż sztuka i kultura są językiem łączącym młodych ludzi z Europy ponad granicami państwowymi.

Wizyta zagranicznych partnerów w Krakowie w ramach projektu stART! będzie miała miejsce między 18 a 22 września 2017 roku. W wydarzeniu weźmie udział 30 uczestników z Polski, Grecji, Włoch, Finlandii, Grecji, Rumunii, Turcji i Hiszpanii.