Regulamin Klubu Kultury Przegorzały

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH, po zapoznaniu się z ogólną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. 
 • Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury. Opłata za zajęcia grupowe oraz karnetu „5 wejść w miesiącu” obowiązujebez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.
 • W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane. Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.
 • Opłata za zajęcia indywidualne (pianino, skrzypce, gitara, logopeda, studio wokalne) w wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika jest przenoszona na kolejne miesiące, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności instruktorowi.
 • Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.
 • Fakturywystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem.
 • Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: przegorzały/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

 • Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub   indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od początku października do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
 • Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.
 • Niezbędne do zajęć materiały uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowi Mała Akademia Plastyczna, gdzie uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.
 • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
 • Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż rok kulturalny. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane. Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.
 • Na wszystkie zajęcia dostępne są 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej KKR3+ i N
 • Zniżka przysługuje w Małej Akademii Plastycznej także w przypadku zapisania na zajęcia rodzeństwa (25 % zniżki na drugie dziecko).
 • W okresie zimowym uczestnicy proszeni są o zmianę obuwia.
 • Rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w sali wielofunkcyjnej (parter) proszeni są o oczekiwanie  na uczestników w rodzicielskiej poczekalni (na I piętrze).

Akcja Lato/Zima

 • Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.
 • Zajęcia Akcji Lato/Zima odbywają się w godzinach 8:00-17:00. Ze względu na program i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać w godz. 8:00-9:00 i odbierać najpóźniej o 17:00
 • Jeśli uczestnik zajęć nie zostanie odebrany  do chwili zakończenia zajęć opiekun zobowiązuje się pokryć równowartość kosztu jednego dnia zajęć
 • Rodzice uczestników Akcji Lato/Zima w dniach wycieczek zobowiązani są do wyposażenia dziecko w aktualną legitymację szkolną
 • Organizator zastrzega, że program warsztatów Akcji Lato/Zima może ulec zmianie.
 • Dla tych uczestników Akcji Lato/zima, którzy opłacili obiady, zostaną one zapewnione przez firmę cateringową Gościniec posiadającą wszelkie atesty na żywienie dzieci.