Projekt SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Zapraszamy na nieodpłatne zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń, które poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz certyfikowani terapeuci. Zajęcia przeznaczone sa dla rodzicówi opiekunów dzieci, równolegle prowadzone będą zajęcia dla dzieci.

Rodzice i opiekunowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka i wybranych technik terapeutycznych oraz nauczą się redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną a także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby.

Zapisy na zajęcia w Przegorzałach 124225205 mail: przegorzaly@dworek.eu

Projekt zakłada cykl 6-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz w tym samym czasie zajęć dla ich rodziców/opiekunów.

Terminy i miejsce:

• Klub Kultury Przegorzały, ul. Kamedulska 70 ( wejście od ul. Szyszko-Bohusza)
– soboty – godz. 10.00- 12.00  w dniach 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11

 

W grudniu w każdym klubie spotkanie podsumowująco-integrujące (data do uzgodnienia)

W trakcie trwania projektu planuje się, oprócz udziału specjalistów, korzystanie z pomocy opiekunów z wykształceniem co najmniej pedagogicznym oraz wolontariuszy.

Projekt „SZTUKA – TERAPIA – ŻYCIE – wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białopradnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym w codziennym trudzie wychowawczym. Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.