Projekt „Historie dorosłych – animacje dzieci”

Celem projektu “Wojny dorosłych – animacje dzieci” jest stworzenie nowych kompetencji kulturowych w dziedzinie filmu animowanego wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, które na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury i mieszkają na obrzeżach Krakowa oraz w zachodnich miejscowościach ościennych. Projekt obejmuje cykl bezpłatnych warsztatów z animacji poklatkowej i będzie realizowany w 10 placówkach edukacyjnych, w oparciu o 5 książek z serii “Wojny dorosłych – historie dzieci” Wydawnictwa Literatura. Projekt zakłada zmniejszenie dystansu pomiędzy historią a uczestnikami poprzez działania filmowe, które utrwalą wiedzę historyczną. Zwieńczeniem projektu będzie kinowa projekcja powstałych animacji dla wszystkich uczestników w kinie-teatr Dworek Białoprądnicki oraz warsztat historyczny dotyczący walk o niepodległość Polski z punktu widzenia dziecka. Filmy przyczynią się do integracji społecznej oraz utrwalą tożsamość narodowo-kulturową wśród osób z ograniczonym dostępem do kultury.