Nasi uczestnicy laureatami

Uczestnicy Małej Akademii Plastycznej zdobyli nagrody w konkusie plastycznym  „Pejzaż Zwierzyniecki” , którego organizatorem jest Rada Dzielnicy VII
W kategorii klasy I-III – wyróżnienie  zdobyła Anna Zawłocka
W kategorii klasy IV-VI – II miejsce zdobyła Zuzanna Zawłocka

Laureatkom serdecznie gratulujemy!