Mała Akademia Plastyczna

IMG_5499a Zajęcia w Małej Akademii Plastycznej rozpoczynają się 1 października i trwają do końca czerwca kolejnego roku.

Do pracowni przyjmowani są uczestnicy od lat 5 bez górnej granicy wieku. Podczas zabaw plastycznych uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowym  (malarstwo, rysunek, rzeźba, płaskorzeźba, grafika,  ceramika)

Zajęcia nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów.


Czas trwania zajęć wynosi:
dzieci 5-6: 60 minut/ tygodniowo
dzieci 7+: 90 min/tygodniowo
młodzież: 90 min/tygodniowo
dorośli: 180 min/tygodniowo

 

Spotkania odbywają się w grupach według następującego harmonogramu:

Poniedziałek, wtorek, środa (S.P. 48 Bielany)
11:00 – 18:00

Czwartek K.K.PrzegorzałyIMG_9884
Grupa dorosłych 11:00 – 14:30
Maluchy (5 -6 lat) 15:30 – 16:30
Grupa dzieci i młodzieży (7-10 lat) 16:30 – 18:00

Piątek K.K.Przegorzały
Grupa dzieci i dorosłych
13:00 – 16:30 (grupa łączona)
Grupa dzieci i młodzieży
16:30 – 18:00 (szkoła podstawowa i średnia, 12-18 lat)

Zajęcia indywidualne
60 min/ 1 x w tygodniu, dni i godziny do ustalenia z instruktorem.

 


Ceny zajęć
150 zł / kwartał lub 60 zł/miesiąc dzieci i młodzież Bielany
180zł / kwartał lub 70 zł/miesiąc dzieci i młodzież Klub Kultury Przegorzały
150 zł/kwartał lub 60 zł/miesiąc maluchy 5-6 lat
Zajęcia indywidualne 20 zł /60 minut

180 zł / kwartał/  lub 70 zł/miesiąc/ dorośli


Warunkiem przyjścia na pierwsze zajęcia jest wniesienie wpłaty za I kwartał. Na pojedyncze zajęcia przyjmujemy uczestników wyjątkowo, pod warunkiem wolnych miejsc za odpłatnością 20 zł.Uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.

Podsumowaniem roku szkolnego jest wystawa.

Uczestnicy biorą udział w konkursach plastycznych: lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Pracownia organizuje również plenery malarskie oraz Artystyczne Uwertury odbywające się w soboty, a także Maratony Malarskie odbywające się podczas przerw świątecznych lub wakacyjnych.

W pracowni dostępne są zniżki w przypadku zapisania na zajęcia rodzeństwa (25 % zniżki na drugie dziecko)

Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczone ubranie uczestnika zajęć.

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik ma prawo do ich odrobienia w innym terminie po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres trzech miesięcy od chwili zakończenia roku szkolnego. (zakończenie roku szkolnego: czerwiec, ostateczny termin odbioru prac: wrzesień).

Pracownia zastrzega sobie możliwość wykorzystania fotografii prac uczestników do celów promocyjnych.