Kultura na życzenie – Dom Kultury+

01_NCK_DK_2016_klrProjekt „Kultura na życzenie” zrealizowaliśmy aby wzmocnić zaangażowanie klubów kultury Przegorzały i Mydlniki w życie społeczności lokalnej. Udało nam się odkryć drzemiące w nich potencjały kulturotwórcze, zapytać Was, mieszkańcy jakich inicjatyw brakuje w naszej Dzielnicy i co możemy wspólnie zrobić, by je zrealizować!

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.

Kalendarium projektu:

Grudzień 2016

Spotkaniem ewaluacyjnym zakończyliśmy nasz projekt „Kultura na życzenie”. Zrealizowaliśmy 7 projektów w tym 3 w Przegorzałach, 3 w Mydlnikach i jeden wspólny. Projekty wyzwoliły wspaniałą energię naszych uczestników, okolicznych mieszkańców i naszą własną. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym! Z realizacją projektu w Mydlnikach zapoznacie się tutaj. Projekt nie zakończył się wraz z ustaniem finansowania przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu Dzielnicy VII zrealizowaliśmy wystawę  fotograficzną „Ocalić od zapomnienia” oraz wydrukowaliśmy 100 Rodzinnych przewodników po Zwierzyńcu, które dostępne są w naszym klubie.  Spotkania Ocalić od Zapomnienia nadal odbywają w naszym klubie. Nawiązana dzięki projektowi współpraca z Fundacją Krakowska Scena Muzyczna jest również kontynuowana, zrealizowaliśmy dodatkowo 4 żywe lekcje muzyki w Przegorzałach i na Bielanach, wraz z muzykami weźmiemy udział w międzynarodowej wymianie muzycznej we Francji. Przygotowaliśmy dwa wnioski grantowe do Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury kontynuujące rozpoczęte działania w ramach Ocalić od Zapomnienia i Żywej Lekcji Muzyki.

Listopad 2016

Wspaniale rozwija się nasz projekt Ocalić od zapomnienia. W każdą środę spotykają się nasi seniorzy, którzy dzielą się z nami wspomnieniami z dawnych Przegorzał.  W trakcie sześciu spotkań z seniorami  zdigitalizowaliśmy i opracowaliśmy przynajmniej część udostępnionych nam rodzinnych pamiątek, dokumentujących dawne tradycje i obrzędy tego regionu. Dodatkowo, pod okiem grafika, uczestnicy projektu mieli okazję nauczyć się obsługi komputera, skanera i programów niezbędnych do realizacji projektu. Zabrane przez nas w trakcie projektu materiały zostaną umieszczone w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej  oraz na naszej stronie. Nagraliśmy również materiał filmowy ze spotkań z niektórymi z naszych seniorów.

Październik 2016

Odbyły się dwa urocze koncerty „Piosenka jest dobra na wszystko”, skierowane do naszych seniorów. Impreza prowadzona była przez pana Wojciecha Dąbrowskiego i była połączona ze wspólnym śpiewaniem i konkursem na najlepsze wykonanie przez uczestników jednego z proponowanych utworów. Cykl składał się z dwóch tematycznych spotkań: piosenka przedwojenna i lata 50, 60 i 70 lata 80 do współczesności. Podczas spotkania podawane były informacje dotyczące wykonawców i autorów tekstów. Impreza miała na celu wspólne spędzenie czasu, zintegrowanie mieszkańców, naukę śpiewana, przywołanie wspomnień z młodych lat, zacieśnianie więzi sąsiedzkich oraz wprowadzenie w życie odrobiny radości i uśmiechu.

Zrealizowaliśmy nasz projekt „Rodzinny przewodnik po tradycjach i ciekawostkach dzielnicy Zwierzyniec”. Zadanie w formie rodzinnych, detektywistycznych spacerów połączonych z konkursem wiedzy o Dzielnicy przyciągnęło wielu zainteresowanych. W trakcie zwiedzania udało nam się zaglądnąć do przegorzalskich obiektów, które zwykle nie są udostępniane do zwiedzania: XIX wiecznego zespołu dworskiego – obecnie Uniwersytet Rolniczy, budki strażnika posiadłości Szyszko Bohusza  oraz willi Spissów.
Na potrzeby tej części projektu  Przygotowaliśmy również rodzinny przewodnik po Zwierzyńcu w formie darmowego e-booka opisującego miejsca istotne dla kultury i tradycji Zwierzyńca, lokalne legendy i ciekawostki. Uzupełnieniem przewodnika są komplety kart pracy w wersji elektronicznej. Przewodnik w wersji drukowanej czyli pięknie wydanej książeczki został przekazany do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 48, Przedszkola Leśne Skrzaty, Dzielnicy VII i Klubu Kultury Przegorzały. Radni Dzienicy VII podjęli decyzję  dodrukowania 100 kolejnych egzemplarzy na potrzeby Dzielnicy VII. Uczestnicy, którzy rozwiązali poprawnie zadania i zagadki mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami.

Wrzesień 2016

Rozpoczęliśmy realizację drugiej części projektu.  Jako pierwsza inicjatywa została zrealizowana „Żywa Lekcja Muzyki” we współpracy z Fundacją Krakowska Scena Muzyczna. Odbyła się ona 18 września poza murami naszego klubu, na świeżym powietrzu – w Bezogródek Food Truck Park. Poznaliśmy z bliska przeróżne instrumenty, nauczyliśmy się wydobywać się z nich dźwięki oraz wzięliśmy udział w tworzeniu piosenek wraz z krakowskimi zespołami SAYES i MEEOW, po to, by potem wspólnie wyśpiewać je w trakcie kameralnego koncertu. Dzięki lekcji dzieci miały możliwość stania się najmłodszymi członkami krakowskiej sceny muzycznej! Zobaczcie film z tego wydarzenia.

Sierpień 2016

Rozpoczynamy drugą część projektu Kultura na życzenie. Nasz wniosek uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury i dzięki temu odbędą się u nas już wkrótce poniższe projekty:

„Piosenka jest dobra na wszystko” – cykl spotkań z piosenką dla seniorów prowadzonych przez Wojciecha Dąbrowskiego połączona z konkursem na najlepsze wykonanie wybranego utworu.

„Ocalić od zapomnienia” – projekt mający na celu zachowanie pamięci i historii dzielnicy Zwierzyniec poprzez digitalizację i opracowanie udostępnionych rodzinnych pamiątek oraz dokumentów.

„Żywa lekcja muzyki” – spotkanie dzieci i ich rodziców z doświadczonymi muzykami i zespołami, które przedstawią słuchaczom i pasjonatom muzyki kulisy i realia sceny muzycznej, a także pozwolą na wspólną zabawę z prawdziwymi instrumentami

„Rodzinny przewodnik po tradycjach i ciekawostkach dzielnic Bronowice i Zwierzyniec” Zadanie ma na celu zaproszenie rodzin z dzielnic Bronowice i Zwierzyniec do poznania okolicy, w której mieszkają. Zostaną przygotowane rodzinne przewodniki w formie darmowego e-booka

Lipiec 2016 

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą „Mobilna studnia życzeń”. To akcja i badanie w ramach projektu Kultura na życzenie. Projekt ten realizowany jest przez Klub Kultury Przegorzały oraz Klub Kultury Mydlniki – filie krakowskiego Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki dzięki dofinansowaniu Narodowego centrum Kultury Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. Celem projektu było rozpoznanie kulturalnych potrzeb mieszkańców dwóch rozległych krakowskich dzielnic, w których mieszczą się wymienione Kluby – dzielnicy VII Zwierzyniec oraz dzielnicy VI Bronowice. Diagnoza powstała dzięki analizie 134 ankiet wypełnionych przez mieszkańców Przegorzał, Bielan i Mydlnik. Diagnoza została przygotowana przez pracownika Klubu Kultury Przegorzały Szymona Wyrembaka, socjologa. Mobilna studnia życzeń to coś więcej niż zwykłe badanie socjologiczne. Działanie to nazwać można pewnego rodzaju akcją społeczną czy też happeningiem. Powodem tego jest zastosowanie specyficznej formy zbierania danych. Choć zastosowana metodologia badania sensu stricto jest typowa dla nauk społecznych, sposób w jaki dochodziło do kontaktu z respondentami był wyjątkowy. Ankieter działający na terenie dzielnic VII i VI poruszał się na rowerze towarowym, w którym została zainstalowana owa „studnia życzeń”, do której respondenci mogli „wrzucać” swoje „kulturalne marzenia”.

Zapoznajcie się z Diagnozą Mobilna Studnia Życzeń – potrzeby kulturalne mieszkańców Zwierzyńca i Bronowic

Czerwiec 2016 

Konkurs na „Kulturalną Inicjatywę Lokalną”, który realizujemy w ramach programu Dom Kultury + został zakończony! Wpłynęły do nas 22 wnioski, co było dla nas ogromnie pozytywnym zaskoczeniem! Wnioski dotyczyły różnorodnych tematów i wszystkie były niezwykle ciekawe. Pomimo chęci dofinansowania każdego z nich, musieliśmy wybrać te najlepsze. W drodze głosowania autorów oraz oceny jury zostało wyłonionych 7 projektów, które zostaną włączone do kolejnego etapu projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ale także wszystkim uczestnikom za wspaniałe pomysły, które mamy nadzieję uda się zrealizować w przyszłości.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu !

Pierwsze osoby zainteresowanie realizacją własnej inicjatywy spotkały się w czerwcu na „Warsztatach kreatywnego myślenia”, prowadzonych przez Alicję Hałoń. Uczestnicy dowiedzieli się więcej o projekcie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, przedstawili swoje pomysły oraz dostali przydatne wskazówki dotyczące ich realizacji. Na konkurs spłynęło 22 wnioski! Projekty będą przeprowadzane w okresie od 22 sierpnia do 10 listopada tego roku w Klubie Kultury Przegorzały oraz Klubie Kultury Mydlniki.

Konkurs na kulturalną inicjatywę lokalną

Maj 2016   Kolorowa i gadatliwa, studnia życzeń podróżująca na naszym rowerze przemieszczała się po Zwierzyńcu. Nasz animator Mikołaj przekazywał mieszkańcom ankietę, która dotyczy zapotrzebowań mieszkańców na konkretne działania artystyczne, kulturalne i edukacyjne na terenie ich dzielnicy. Otrzymaliśmy ponad 100 ankiet!

Kwiecień 2106. Rower jest już w naszym klubie. W maju i czerwcu mieszkańcy Zwierzyńca i Mydlnik spotkają się z naszą studnią. Przygotowaliśmy ankietę oraz regulamin naszego konkursu na inicjatywę lokalną.

Marzec 2016. By do Was łatwiej dotrzeć, porozmawiać o kulturze i o Waszych zapotrzebowaniach, postanowiliśmy zbudować „studnię życzeń”, która podróżowała na niesamowitym pojeździe, którym jest Rower Babboe!

Luty 2016 W przebiegu projektu pomaga nam Alicja Hałoń, Animator wskazany przez Narodowe Centrum Kultury. Już w lutym spotkaliśmy się na pierwszych kuchennych obradach dotyczących przebiegu projektu.