Konkurs wokalno-taneczny „Zwierzynieckie debiuty”, zgłoszenia do 15 marca

Konkurs adresowany do mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi oraz uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca
Udział nieodpłatny