Kariera z nami

Instruktor prowadzący zajęcia
Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane samodzielnym prowadzeniem zajęć muzycznych, tanecznych, językowych, plastycznych itp. dla naszych uczestników.


Instruktor do rehabilitacji

Zatrudnimy osobę do prowadzenia zajęć z rehabilitacji dla osób 60+
Miejsce: Szkoła Podstawowa 48 i Klub Kultury Przegorzły
Terminy: poniedziałki i środy (2 grupy)
Godziny: 17:45-20:15
Start: 1 października
zapisy.przegorzaly@dworek.eu


Wolontariat 
Poszukujemy samodzielnych gimnazjalistów, licealistów lub studentów, a także dysponujących wolnym czasem seniorów zapraszamy do współpracy. Potrzebujemy wolontariuszy do animowania funpage, roznoszenia ulotek i plakatów, pomocy przy imprezach tanecznych i koncertach.


Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dworek.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.