EkoAnimacje finał konkursu 30 września

Uroczyste zakończenie projektu EkoAnimacje, połączone z prezentacją filmów animowanych, rozdaniem nagród i otwartym warsztatem z animacji komputerowej odbędzie się 30 września o godzinie 17:00. Zapoznajcie się z protokołem jury z wynikami konkursu. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Efekty projektu w postaci proekologicznych filmów stworzonych przez dzieci będą rozpowszechniane przez Fundację Otwarty Plan.

Projekt EKO-ANIMACJE dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,  ma na na celu podniesienie świadomości i edukację dzieci i dorosłych w dziedzinie ochrony środowiska – w szczególności problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i gospodarką odpadami. Projekt realizowany jest we współpracy z Stowarzyszeniem Projekt Kraków.