Diagnoza „Mobilna studnia życzeń”

01_NCK_DK_2016_klrZapraszamy do zapoznania się z Diagnozą Mobilna Studnia Życzeń – potrzeby kulturalne mieszkańców Zwierzyńca i Bronowic. To akcja i badanie w ramach projektu Kultura na życzenie. Projekt ten realizowany jest przez Klub Kultury Przegorzały oraz Klub Kultury Mydlniki – filie krakowskiego Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki dzięki dofinansowaniu Narodowego centrum Kultury Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. Celem projektu było rozpoznanie kulturalnych potrzeb mieszkańców dwóch rozległych krakowskich dzielnic, w których mieszczą się wymienione Kluby – dzielnicy VII Zwierzyniec oraz dzielnicy VI Bronowice. Diagnoza powstała dzięki analizie 134 ankiet wypełnionych przez mieszkańców Przegorzał, Bielan i Mydlnik. Diagnoza została przygotowana przez pracownika Klubu Kultury Przegorzały Szymona Wyrembaka, socjologa. Mobilna studnia życzeń to coś więcej niż zwykłe badanie socjologiczne. Działanie to nazwać można pewnego rodzaju akcją społeczną czy też happeningiem. Powodem tego jest zastosowanie specyficznej formy zbierania danych. Choć zastosowana metodologia badania sensu stricto jest typowa dla nauk społecznych, sposób w jaki dochodziło do kontaktu z respondentami był wyjątkowy. Ankieter działający na terenie dzielnic VII i VI poruszał się na rowerze towarowym, w którym została zainstalowana owa „studnia życzeń”, do której respondenci mogli „wrzucać” swoje „kulturalne marzenia”.