Centrum Aktywności Seniora – spotkanie organizacyjne 23 marca

Stowarzyszenie Przyjaciół Przegorzał, Klub Kultury Przegorzały i Radny Dzielnicy VII Witold Górny zapraszają seniorów do wsparcia inicjatywy zmierzającej utworzenia w Przegorzałach Centrum Aktywności Seniora CAS. Centra Aktywności Seniora, których działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Krakowa istnieją w wielu dzielnicach naszego miasta, nie ma ich jednak w dzielnicy Zwierzyniec.

Aktywnych seniorów, chętnych do współpracy, wspólnego spędzania czasu i korzystania z oferty zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  w dniu 23.03 o godzinie 17.30 w klubie kultury Przegorzały.

Ideą Centrum Aktywności Seniora jest zaproszenie seniorów do wspólnego spędzania czasu. CAS-y mają w swojej ofercie różnego rodzaju zajęcia, pozwalające ich członkom na rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności. Działania CAS odbywały by się w pomieszczeniach Klubu Kultury Przegorzały w godzinach przedpołudniowych.

Koszt uczestnictwa we wszystkich oferowanych przez CAS zajęciach wynosiłby 5 zł miesięcznie.